Nově ustanovený výbor SRPDŠ při pracovišti ZŠ Slezská

Složení nově ustanoveného výboru SRPDŠ při ZŠ Slezská najdete v příloze!


Ustavující výborová schůze SRPDŠ na pracovišti Slezská

V areálu ZŠ na Slezské ul. se koná v úterý 22.10. 2013 v 17.00 hod. ustavující výborová schůze Sdružení rodičů, přátel a dětí školy.


Uskutečnil se karneval pro žáky 1. stupně

V sobotu 16. března 2013 se uskutečnil v sále na Střelnici karneval pro děti prvního stupně obou našich škol, tedy Ostravské i Slezské, přijít mohly i děti z mateřských škol. Děti ani rodiče nikdo nepočítal, ale odhadem přišlo dětí určitě přes stovku. Kdo přišel, viděl. Zajímavé masky, plno her, skvělé občerstvení a bohatá tombola. A že se akce vydařila, na tom měli hlavní podíl především rodiče z obou našich sdružení rodičů a přátel školy, SRPDŠ ze Slezské a SRPŠ Hrabina 1 z Ostravské. Jednalo se totiž historicky o první jimi společně připravenou akci. 

Děti za ni určitě byly vděčny a já, jako ředitel školy, bych za ni rád všem - včetně sponzorů - poděkoval!
Rudolf Fiedler, ředitel

Z akce přinášíme několik fotografií (autorka Mgr. Potyszová) a tři postřehy žáků z pracoviště Ostravská.

Karneval 2013 očima žáků
Letošní karneval se uskutečnil 16. března. Když se sešla spousta krásných masek, mohlo se ve tři hodiny odpoledne začít v sále na Střelnici. Program pro děti připravila agentura Hop,hop. Rodiče se postarali o přípravu akce, prodávali občerstvení, starali se o spoustu jiných věcí např. o šatnu a výzdobu. První hra pro děti byla sbírání hrášku pro hladovou lišku. Děti se rozdělily do tří týmů po pěti. Každý tým dostal lžičku. Uprostřed byl košík s balónky, které představovaly hrášek, na druhé straně byly tři misky, do kterých děti balónky dávaly. Další hra byla kreslení koně bosou nohou, poté si děti mohly zatancovat s šílenou liškou. Indiánka, která celý program řídila, vždy ohlásila přestávku na občerstvení a poté soutěže pokračovaly. Děti se také těšily na vybírání nejkrásnějších masek, které byly oceněny. Nakonec došlo i na tombolu. Všichni jsme se dobře bavili a můžeme říct, že to byl vážně MOC POVEDENÝ karneval.
            Ela Salimova, Natálie Rucká, VIII. A

Přijeli jsme na Střelnici a už před budovou byla strašidla. Vešli jsme dovnitř a bylo to tam krásné. Nejdřív jsem nevěděla, kde je občerstvení, a tak jsem se tam šla podívat. Viděla jsem dvě paní, jak měly koš a v tom koši kotiliony. Mamka mi řekla, ať koupím deset kotilionů. Když začal karneval, hráli jsme samé hry. Potom bylo hodnocení kotilionů. My jsme měli 38, paní Šárka měla 51 a pán, co vyhrál, měl 53. Vyhráli jsme s bráchou v tombole. Jeden balík s chipsy a džusem, druhý byl perníkový vozík a v tom vozíku byly kytky.
            Veronika Petrášová, III. C
 

Líbily se mi soutěže. Když patnáct dětí šlo na pódium a kreslily koně nohou, když šly všechny děti do kruhu a beruška si vybírala, s kým bude tančit sólo. pak soutěž, kdy patnáct dětí foukalo na zemi do parníku z papíru a tomu, kdo podváděl, beruška parník zašlápla. Taky se mi líbilo vyhodnocení nejlepších masek.
            Magda Tomanková, III. C

 

Poděkování:

Předsedkyně SRPŠ Hrabina 1 p. Byrtusová a ředitel ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina děkují těmto rodičům z pracoviště Ostravská, kteří se podíleli na práci bufetu.

Krucinová - I.A
Recmanová - IV.A
Morcinek - III.C
Klementová - II.B
Helebrandtová - III.C
Cviková - I.A
Starzyková - II.B
Tománková - III.C
Karasová- I.A
Bačíková - I.A
Starzyczny
Kučera - IV.A
Smužová - II.B
Kolondrová - II.A
Jurásková (p.Bolková) - IV.A


Zápis č. 4 z výborové schůze SRPDŠ 26.2. 2013

V příloze přinášíme zápis z jednání výboru SRPDŠ, který se konal 26.2. 2013


Zápis č. 3 z jednání výboru SRPDŠ

V příloze naleznete zápis z jednání výboru SRPDŠ, které se uskutečnilo dne 3. ledna 2012.

Společná schůze SRPDŠ Slezská a SRPŠ Hrabina 1

V úterý 27.11.2012 v 19,00 hod. se koná společná schůze SRPDŠ a SRPŠ Hrabina 1 v restauraci U Jurčíka.

Na programu je příprava a organizace školních karnevalů.

Účast nutná!

Děkuji,  Šárka Byrtusová, předsedkyně SRPŠ Hrabina 1
 


Ustaven nový výbor SRPDŠ na Slezské ul.

Na zasedání dne 4. října 2012 byl ustaven nový výbor SRPDŠ při ZŠ na Slezské ul. Předsedkyní byla zvolena paní Karla Fukalová. S podněty a připomínkami k činnosti výboru se můžete na p. Fukalovou obracet mailem na adresu kaja.fukalova@seznam.cz.

V přílohách přinášíme:

a) Seznam členů výboru SRPDŠ na školní rok 2012/2013

b) Zápis č. 1/2012 z výborové schůze SRPDŠ konané 4.10. 2012

c) Návrh plánu práce na škol. rok 2012/2013