Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program není v elektronické podobě k dispozici.

Se ŠVP je možné se seznámit
a) v kanceláři ředitele školy na Ostravské ul.
b) u koordinátora ŠVP p. Warcopové na pracovišti Slezská
c) v kanceláři zástupce ředitele na Slezské ul.
d) ve vestibulu školy

Součástí ŠVP jsou Standardy vydané MŠMT pro anglický jazyk, český jazyk a literaturu a pro matematiku. Přinášíme je v příloze.