Valentýnská schránka

V a l e n t ý n s k á s c h r á n k a

Milí žáci,

v letošním roce si pro vás žákovský parlament ZŠ Ostravské a ZŠ Slezské připravil novinku, a to „Valentýnskou schránku“. Dobrovolně se mohou zúčastnit žáci 1. i 2. stupně.

Co to obnáší? Napiš „VALENTÝNKU“ (vzkaz pro kamaráda, kamarádku nebo někoho, koho máš rád) a naše „poštovní služba žákovského parlamentu“ předá vzkaz dané osobě. Musí ovšem být milý, slušný a kulturní! V opačném případě se již akce tohoto typu nebude v budoucnu opakovat! Valentýnku napiš, slož, případně dej do obálky, a uveď, komu je určena (např. Pro Petra Nováka, VII. A, ZŠ Ostravská). Vzkazy mohou být předávány i mezi školami ZŠ Slezská – ZŠ Ostravská a naopak. Naše poštovní služba vše doručí. Valentýnky mohou být určeny i pro učitele, třeba formou poděkování. Samozřejmě se opět vyžaduje slušná a kulturní forma.

Záleží na tobě, zda Valentýnku pošleš anonymně (bez podpisu), nebo se podepíšeš (v tomto případě bude adresát vědět, kdo mu milá slova napsal).

„Valentýnská schránka“ se bude nacházet ve vestibulu obou škol. Vyrobí ji žákyně Veronika Kučerová a Apolonia Miervová z VI.A, za což jim děkujeme.
Vzkazy házejte do 15. 2. 2018.

Věříme, že touto akcí vykouzlíme úsměvy na tvářích našich žáků, možná i učitelů


Zápis z 1. schůzky školní žákovské amosprávy

1. schůzka ŠŽS

Termín konání: 14.9. 2016,   učebna chemie

Neúčast:      Zerzońová - nemoc

Program:

1. Přivítání                                                z: Slo

2. Prezence                                              z: Slo

3. Volba samosprávy                                z: všichni

4. Stanovení společných úkolů                z: všichni

5. Společná schůzka se ZŠ Ostravskou   z: Slo

6. Předání informací třídám                     z: členové


Složení školní samosprávy

Členové školní žákovské samosprávy na Slezské 2016/2017

Gajdová Barbora, VI.C,         sběrová referenka

Hensler Adam,VI.C,               konzultant

Rucká Natálie, VII.B,              nástěnkářka

Kohut Jan, VII.B,                    sběrový referent

Jabůrek Vojtěch, VIII.B,          konzultant

Zerzońová Natálie, VIII.B,      zapisovatelka

Stawarczyk Kamil, IX.B,         místopředseda

Pončová Natálie, IX.B,       předsedkyně


Zápis ze 7. schůzky ŠŽS

7.schůzka ŠŽS Slezská

Termín konání: 4.4.2015, učebna chemie
Nepřítomni: Franioková, Mustafa - omluveni

Program:
1. Přivítání z: Kout
2. Prezence z: Kout
4. Bodování v dubnu – pořádek v šatně z: Jab,Zer
5. Sběr víček, monočlánky z: všichni
6. Vítkovice z: všichni
7. Náměty a připomínky pro ŘŠ z: všichni

Zápis zpracovala Barbora Koutná 4.4. 2016


Zápis č. 6 ze schůzky ŠŽS Slezská

Zápis ze 6. schůzky ŠŽS Slezská

Datum konání: 14.3. 2016
Místo konání: učebna chemie

Program: 1. Přivítání a prezence z: Kout

                2. Stížnost na bodování za leden a únor z: Kout, Kraw, Slo

                3. Bodování v březnu – EKO z: Kout, Kraw

                4. Oběd na Den dětí – pizza z: všichni

                5. Den dětí – Vítkovice z: všichni

                6. Diskuze – Turnaj ve stolním tenise – akce SRPŠ z: všichni

14.3. 2016,   zápis zpracovala Klára Krawiecová


Zápis z 3. schůzky školní žákovské samosprávy

3.schůzka ŠŽS Slezská v roce 2015/2016

Termín konání: 30.11.2015, učebna chemie
Nepřítomni: Koutná - omluvená
Mustafa - omluven
Burkot – omluven


Program:
1. Přivítání z: Slo
2. Prezence z: Slo
3. Zlatý Amos z: všichni
4.Bodování v listopadu - nástěnka žákovské samosprávy – Čistá tabule z: Jab.,Zer
5.Příprava na bodovaní v prosinci - nástěnka žákovské samosprávy – Vanoční výzdoba z: všichni
6.Sběr víček z: Krej.
7.Mikuláš - VIII.B z:Pon.,Krej.
8.Vánoční jarmark - VIII:B z: Pon.,Krej.
9.Zmínka o plánu na „Den dětí“ z: všichni

Zápis zpracovala Klára Franioková 2.12.2015