Výsledky doplňovacích voleb do Školské rady

 Vážení rodiče,

během třídních schůzek dne 28. 11. 2019 proběhly doplňkové volby do školské rady z řad zákonných
zástupců žáků na volební období 2019-2022. Celkem bylo odevzdáno 131 platných hlasovacích lístků.
Do školské rady byl zvolen Ing. Tomáš Kaleta, který získal 90 platných hlasů.
Gratulujeme a přejeme úspěšnou spolupráci!

Mgr. Richard Zajac, ředitel


Doplňovací volby do školské rady


Ředitel školy vyhlašuje podle zákona 561/2004 Sb. doplňovací volby do školské rady Základní školy Český Těšín Hrabina za zástupce zákonných zástupců žáka.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Datum a hodina konání voleb: 28.11. 2019 v průběhu konání třídních schůzek od 16:00 do 18:00 hodin.

Místo konání: vestibul ZŠ Ostravská, Slezská

Zveřejnění výsledků: 29. 11. 2019

Způsob volby – volba je přímá a tajná. Každý volič má jeden hlas. Volič obdrží v místě konání voleb hlasovací lístek.
Návrhy na kandidaturu je možné podávat do 27.11. 2019 do 12:00 hodin u ředitele školy. Kandidovat může každý zákonný zástupce žáka.


Mgr. Richard Zajac, ředitel školy

V Českém Těšíně dne 13.11. 2019


Poděkování školské rady


Jménem školské rady ZŠ Hrabina bychom rádi poděkovali za dlouholetou práci
paní Pavle Šlapotové, která pracovala v tomto školním orgánu dlouhá léta jako zástupce zákonných zástupců. Poněvadž její děti ukončily školní docházku v naší škole, končí již i její členství.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchu dětem i ji.


Složení nové Školské rady při ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o. - 2014/2015

Vážení přátelé,

školním rokem 2014/2015 skončilo funkční období minulé školské rady. Ve volbách do nové školské rady byli za zákonné zástupce a za pedagogy zvoleni 4 zástupci, 2 členové byli přímo jmenování městem Český Těšín jako zřizovatelem základních škol na Ostravské a na Slezské ulici.

Zde přinášíme složení nové školské rady:

Lucie BURY, Ing., zástupce zřizovatele

Lucie GÓRECKÁ, za zákonné zástupce

Karel KULA, zástupce zřizovatele

Barbara RASZYKOVÁ, Mgr., za pedagogy škol

Pavla ŠLAPOTOVÁ, za zákonné zástupce

Helena WARCOPOVÁ, Mgr., za pedagogy školy

Na první schůzce výboru byla předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Barbara RASZYKOVÁ.


Jednání školské rady dne 10.12. 2014

V příloze přinášíme zápis z jednání školské rady, které se konalo 10.12. 2014.