Vedení školy

  Mgr. Bc. Richard Zajac
ředitel
richard.zajac@zshrabina.cz
Mgr. Jiří Raszyk- zástupce ředitele školy 

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele školy
raszyk@zshrabina.cz
 

Mgr. Helena Warcopová - vedoucí pedagog  Mgr. Helena Warcopová
vedoucí pedagog
warcopova@zshrabina.cz
  Mgr. Ester Vyvlečková
výchovná poradkyně a kariérní poradkyně
vyvleckova@zshrabina.cz
  Mgr. Zuzana Mangirasová
metodik prevence
mangirasova@zshrabina.cz
  Mgr. Marta Jalowiczorzová
metodik pro inkluzi
jalowiczorzova@zshrabina.cz