Výchovný poradce: Mgr. Ester Haroková

Konzultační hodiny výchovné poradkyně ve školním roce 2017/2018

Středa:            10.45 - 11.30  (na Ostravské ul.)

jindy po telefonické domluvě

pro objednané rodiče ze Slezské ul.  pondělí od 13.00 (místo dle domluvy)

telefon:     :    608 304 830,

mobil VP:             

e-mail. adresa:   harokova@zshrabina.cz 
 

Hlavní oblasti výchovného poradenství:

  • kariérové poradenství
  • pedagogicko-psychologické poradenství
  • vytváření podmínek pro zdravý psychický, sociální a mravní vývoj žáků
  • péče o nové žáky přicházející v průběhu školního roku
  • podmínky pro vzdělávání nadaných žáků
  • spolupráce s odbornými institucemi

 


Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Co vhodného můžete pro své děti v dalším období v souvislosti s volbou jejich povolání udělat?

Navštivte:

Trh vzdělávání a uplatnění 2017
Hala Polárka, 7.11. 2017, 10.00 - 16.00 hod.
Frýdek - Místek

Trh vzdělávání a uplatnění 2017,
Hala STaRS Tyršova 275, 11.10. 2017, 10.00 - 16.00 hod.
Třinec

Volba povolání 2017,
Obecní dům Družba, 14.11. 2017, 10.00 - 17.00 hod.
Karviná

Volba povolání 2017,
Společenský dům Reneta, 21.11. 2017, 10.00 - 17.00 hod.
Havířov

Navštivte s dětmi dny otevřených dveří vybraných středních škol - termíny můžete sledovat na stránkách příslušné střední školy.

Třídní schůzky pro rodiče a žáky 9. tříd:

úterý 30.1. 2018 v 16.30 hod. - budeme řešit vyplnění přihlášky a postup u přijímacích zkoušek;

úterý 6.3. 2018 v 16.30 hod. - budou vydány zápisové lístky a budeme hovořit o přijímání na střední školy.

Mgr. Ester Haroková, výchovná a kariérní poradkyně


Jak se odvolat v případě nepřijetí na střední školu

Rodičům a zákonným zástupcům našich žáků přinášíme důležité informace týkající se přijímacího řízení do středních škol ve škol. roce 2013/2014. Bližší informace je možné dále získat od výchovných poradců obou našich škol: Mgr. Harokové (ZŠ Ostravská), Mgr. Poskerová (ZŠ Slezská).

Vzory přihlášek naleznete v přílohách!

V přílohách najdete i vzor možného odvolání se proti nepřijetí uchazeče.