Ukončení I. pololetí šk. roku 2022/2023

25.1.2023 |  Jiří Raszyk |  ZŠ Ostravská ZŠ Slezská

Rozdání výpisů z vysvědčení

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci školy,

v úterý 31. 1. 2023 končí I. pololetí školního roku 2022/2023 a budou žákům naší školy vydány výpisy z vysvědčení, žákům I. stupně ZŠ ve 4. vyučovací hodině a zákům 2. st. ZŠ v 5. vyučovací hodině. Po rozdání výpisů z vysvědčení končí v tento den pro žáky vyučování. Pololetní prázdniny připadají na pátek 3. 2. 2023. Děkujeme všem žákům, kteří si poctivě a svědomitě plnili své školní povinnosti. Poděkování rovněž směřuje k rodičům, bez jejichž podpory bychom se neobešli. Zároveň přejeme všem žákům úspěšné II. pololetí tohoto školního roku, zvlášť žákům 9. tříd, které čeká 13. a 14. 4.  2023 příjimací řízení na střední školy.

 

vedení školy

 

Fotogalerie

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies