ŠJ Zelená

Organizace stravování

Pro základní školy:

ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská

Adresa jídelny: Zelená 3, 737 01 Český Těšín
Telefon: 558 980 270 mobil: 775 721 589
Email: hnyluchova@zsostravska.cz
Provozní: Irena Hnyluchová

Úřední hodiny jídelny:

Pondělí 
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 8:00 a 11:00 - 14:00
7:00 - 8:00 a 11:00 - 14:00
7:00 - 8:00 a 11:00 - 14:00
7:00 - 8:00 a 11:00 - 14:00
7:00 - 8:00 a 11:00 - 14:00

Přihlašování a odhlašování obědů
  • vždy den předem do 12:30
  • osobně ve školní jídelně (v úředních hodinách jídelny)
  • telefonicky den předem od 7:00 do 14:00                       
  • přes internet www.strava.cz
Organizace provozu stravování 
  • dětem, navštěvujícím školní zařízení, je poskytována strava za cenu potravin
  • úhrada stravného musí být provedena vždy nejpozději den předem, nikdy ne na dluh
Způsob úhrady
  • hotově – v kanceláři ŠJ Zelená – v úředních hodinách                                                   
  • bezhotovostní platbou (inkasní platba) z jakékoliv banky vždy k 20.-22. dni v měsíci

V případě absence dítěte je nutné odhlásit dítě ze stravování, a to buď osobně, telefonicky nebo aplikací strava.cz vždy den předem do 12:30 ve školní jídelně, v případě nemoci dítěte telefonicky nebo aplikací strava.cz do 6:30.

Pokud není dítě v termínu odhlášeno, pak platí, že první den absence dítěte je možno si oběd vyzvednout do jídlonosičů za obvyklou cenu, další dny se počítají za cenu cizího strávníka, a to i v případě, že si oběd nevyzvedne.

Ceny stravného
  dotovaná cena NEdotovaná cena
žáci 7-10 let 31,-Kč 60,-Kč 
žáci 11-14 let 35,-Kč     64,-Kč  
žáci 15 a více let
39,-Kč     68,-Kč    
cizí stravníci 69,-Kč (s doplatkem města ČT)     81,-Kč    

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies