ŠJ MŠ Ostravská

Organizace stravování

Pro mateřské školy:

MŠ Ostravská, MŠ Hornická, MŠ Masarykovy sady, MŠ Dukelská, MŠ Dolní Žukov, MŠ Horní Žukov, MŠ a ZŠ Stanislavice

Adresa jídelny: Ostravská 1628, 737 01 Český Těšín
Telefon: 558 980 244 mobil: 773 698 063 (odhlášky SMS)
Email: hnyluchova@zsostravska.cz
Provozní: Irena Hnyluchová

Úřední hodiny jídelny:

Pondělí 
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 8:00 a 11:30 - 14:00
7:00 - 8:00 a 11:30 - 14:00
7:00 - 8:00 a 11:30 - 14:00
7:00 - 8:00 a 11:30 - 14:00
7:00 - 8:00 a 11:30 - 14:00

Jídelníček  

Organizace provozu stravování 
  • svačinky i obědy se vydávají dle předem stanoveného časového rozpisu
  • jídelní lístek se vystavuje vždy na jeden týden
  • dětem, navštěvujícím předškolní zařízení, je poskytována strava za cenu potravin
  • úhrada stravného musí být provedena vždy nejpozději den předem, nikdy ne na dluh
Způsob úhrady
  • hotově – v kanceláři ŠJ MŠ Ostravská – v úředních hodinách                                                   
  • bezhotovostní platbou (inkasní platba) z jakékoliv banky vždy k 20.-22. dni v měsíci
  • poštovní poukázkou doručenou k 20.dni v měsíci a platba musí proběhnout do konce měsíce, tzn. před začátkem nového měsíce

V případě absence dítěte je nutné odhlásit dítě ze stravování, a to buď osobně nebo telefonicky vždy den předem do 12:30 ve školní jídelně, v případě nemoci dítěte telefonicky nebo SMS od 5:30 do 6:30.

Pokud není dítě v termínu odhlášeno, pak platí, že první den absence dítěte je možno si oběd vyzvednout do jídlonosičů za obvyklou cenu, další dny se počítají za cenu cizího strávníka, a to i v případě, že si oběd nevyzvedne.

Ceny stravného
  svačinky polodenní celodenní
děti 3-6 let 14,-Kč 38,-Kč  48,-Kč
děti 7 let 14,-Kč     42,-Kč   52,-Kč

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies