Provoz MŠ Hrabinská

Provoz mateřské školy začíná: v 6:15.
Provoz mateřské školy končí: v 16:15.

6:15 - 7:00 Otevíráme mateřskou školu a děti se scházejí na I. třídě.

7:00 - 9:30 Děti se rozdělují do svých tříd, postupně se scházejí.

Na programu je volná hra, řízené, individuální nebo skupinové činnosti. Dle potřeby se učitelka věnuje individuálně dětem, které to vyžadují.

V době od 8:30 hodin je na třídách k dispozici dětem svačina. Probíhá obvykle postupně. V komunitním kruhu si sdělujeme prožitky, řešíme vzniklé situace, vyjadřujeme své pocity a názory. Ve výukovém nebo diskusním kruhu se zaměřujeme na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální.

9:30 -11:30 Děti odcházejí na procházku, v jarním a letním období se snažíme maximálně využívat školní zahradu, kde mají děti možnost volného pohybu. Ven chodíme téměř za každého počasí. Pobyt venku není doporučen za špatných rozptylových podmínek, které sledujeme. V případě nepříznivého počasí provádíme náhradní činnosti – hry pohybové, námětové, didaktické, konstruktivní, poslech četby, výtvarné, hudební činnosti, aj.

11:30 -12:00 Obědváme.

12:00 -13:00 Probíhá hygiena, děti s polodenní docházkou odcházejí domů, ostatní děti se připravují na odpolední odpočinek, probíhá poslech pohádky, relaxační hudby, zpíváme si.

13:00 -14:30 Odpočinek dětí, spánek. Děti, které neusínají, v klidu odpočívají na lehátku, dle své potřeby mohou postupně vstávat a věnovat se klidové, zájmové činnosti.

14:30 -15:00 Odpolední svačina.

15:00- 16:15 Volné hry dětí, v letním období pobyt na školní zahradě, děti se postupně rozcházejí domů, zákonní zástupci nespěchají, dopřejí dítěti dokončit hru.

V 16:15 den v naší mateřské škole končí.

Časové údaje jsou orientační, učitelku neomezují v její činnosti s dětmi. V průběhu celého dne je dětem volně, podle potřeby, zajišťován pitný režim.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies