Platba školného

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce.

Možnosti úplaty:

  • bezhotovostně na účet školy
  • v hotovosti v kanceláři ZŠ Ostravská v úředních hodinách

Účet pro platby za předškolní vzdělávání: 2901684824/2010

Variabilní symbol je přidělen každému žákovi a je platný po celou dobu základní školy. V případě, že váš variabilní symbol neznáte, obraťte se prosím na p. Andreu Solowskou.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies