Městské kolo dopravní soutěže

5.5.2023 |  Kateřina Matuszková |  ZŠ Ostravská ZŠ Slezská

Ve čtvrtek, 4. 5. 2023, se na základní škole Ostravská uskutečnilo městské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Z pěti základních škol přišlo o medaile bojovat celkem 40 dětí, které se s plnou vervou pustily do čtyř disciplín: zdravověda, jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu. Děti byly rozděleny do dvou kategorií – mladší a starší žáci. Městská policie Český Těšín pomáhala s bodováním dětí na dopravním hřišti, na kterém žáci během pětiminutové jízdy na kole museli bravurně ovládat znalost dopravních značek, nesměli zapomínat na ukazování ruky při změně směru jízdy, ale také při zastavování u dívek z 9. tříd, které jim potvrzovaly správnost pořadí projetí hřiště. Nebylo to vůbec jednoduché, ale žáci základní školy Masarykova tuto disciplínu naprosto ovládli a odešli tak s nulovými trestnými body. Šikovnost při jízdě na kole děti potvrzovaly také projetím různých překážek, které byly rozmístěny na školním hřišti. I zde mnoho žáků potvrdilo, jak výborně ovládá svůj dopravní prostředek. Při odpovídání na 20 testových otázek z pravidel silničního provozu se sice některé děti dost zapotily, ale i v této disciplíně se našli řešitelé, kteří měli všech 20 otázek správně. Velikou zásluhu na uskutečnění čtvrté disciplíny měl Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná, který se účastníků vyptával na první pomoc a jiné důležité okolnosti, které mohou člověku zachránit život.

Výsledky letošního kola v kategorii mladší žáci jsou:

1. místo – ZŠ Masarykova,
2. místo – ZŠ Hrabina,
3. místo – ZŠ Kontešinec.

V kategorii starší žáci byla obsazena tato místa: 1. místo – ZŠ Masarykova, 2. místo – ZŠ Hrabina, 3. místo – ZŠ Havlíčkova.

Rádi bychom také poděkovali městskému úřadu Český Těšín za zajištění cen a občerstvení.

Nasazení a elán, s jakým do toho všechny děti šly, byl úžasný. A my tak můžeme obdivně konstatovat, že v našem městě je mnoho milých, nadaných, ale především zapálených cyklistů. Přejeme všem dětem, ať jsou jejich projížďky vždy radostné a bezpečné a budeme se těšit příští rok na viděnou.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies