11 let ZŠ a MŠ Hrabina

V těchto dnech vstupuje ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o., do svého 11. roku. Škola vznikla sloučením ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská, MŠ Ostravská, MŠ Hrabinská a MŠ Hornická.

K 1. 1. 2012 tak vznikla ZŠ a MŠ Hrabina a ředitelem se stal Mgr. Rudolf Fiedler. K 1. 7. 2018 byl Radou města Český Těšín jmenován do funkce ředitele organizace Mgr. et Bc. Richard Zajac. Za poslední tři roky se škola posunula o kus dál. Provoz školní družiny se sloučil z obou škol do jedné budovy na ul. Zelená a tím se mohly využít prostory v ZŠ Slezská k vytvoření odborných učeben VV a CJ. V ZŠ Ostravská se zrekonstruovala střecha tělocvičny a ve škole samotné se vybudovala nová moderní učebna přírodovědných předmětů. Na prostranství ZŠ Ostravská vznikl nový altán k výuce nejen přírodovědných předmětů, ale i k aktivitám mimoškoním a školní družiny. V obou školách se také postupně obnovuje nábytek ve třídách a kabinetech, mění se podlahové krytiny a školy dostávájí nový nádech. Celkové rekonstrukce se rovněž dočkala MŠ Hrabinská. Veškeré opravy a rekonstrukce se prováděly v úzké spolupráci se zřizovatelem školy, tj. městem Český Těšín. Prostřednictvím webového školního informačního systému Škola OnLine jsme přešli na elektronické žákovské knížky a rovněž učitelé mají veškerou třídní dokumentaci v elektronické podobě.

Rozvíjí se ale také pedagovové. Někteří už prošli vzděláváním mentorských dovedností v rámci projektu OKAP II, pedagogočtí pracovníci se rovněž vzdělávají k kurzech RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení, začínající učitelé se účastní vzdělávání pro ně, tzv. Abecedy pro začínající učitele, p. ředitel zapojil školu do projektu "Účící se škola" a rovněž jsme zapojeni do podpory vzdělanosti v ČR "Pomáháme školám k úspěchu". K 1. 9. 2023 plánujeme otevřít mimo jiné ve spolupráci se Světem vzdělání, z.s., pro děti prvního ročníku třídu  Světa vzdělání. Žáci se už od 1. třídy budou učit angličtinu, systematicky rozvíjejt své logické myšlení, matematiku, informační technologii a s pomocí učitele pracovat na zdravém rozvoji celé své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Přejeme celé organizaci hodně uspěšných škoních let .

 

Fotogalerie

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies