Den dětí - “Hledání pokladu”

31.5.2024 |  Pavlína Chudecká |  ZŠ Ostravská
Den dětí -  “Hledání pokladu”

V pátek 31. května naši žáci prvního stupně zažili dobrodružství při příležitosti oslavy Dne dětí. Cílem akce bylo prozkoumat okolí školy a přilehlé oblasti a najít ukrytý poklad.

Den začal společným přivítáním všech dětí v tělocvičně. Po tomto úvodu se děti rozdělily podle jednotlivých tříd a obdržely první nápovědu k nalezení pokladu. Následně se každá třída vydala na svou cestu za pokladem po předem připravených stanovištích, kde na ně čekaly různé úkoly. Každé úspěšné splnění úkolu znamenalo získání další nápovědy vedoucí k nalezení místa s pokladem.

Hledání pokladu probíhalo různými způsoby: mladší žáci plnili úkoly na pracovních listech, žáci 4. A nacházeli části zvětšené turistické mapy s označeným bodem dalšího místa a po složení všech částí mapy se dozvěděli, kde je ukrytý poklad. Další starší ročníky využily svá mobilní zařízení s aplikací Actionbound, která přinesla do akce prvek moderní technologie a interaktivity.

Pomocí nasdílených odkazů na QR kódy si můžete hry vyzkoušet.

Český Těšín 1

Den dětí

Pátračka pro páťáky

Na stanovištích děti plnily různé úkoly, které je seznamovaly s okolím školy a zároveň rozvíjely jejich komunikační dovednosti, týmovou spolupráci, strategické myšlení a schopnost rozhodovat se.

Po splnění všech úkolů děti získaly odpověď, kde se nachází jejich poklad. Každá třída úspěšně nalezla svůj poklad, který obsahoval drobné dárky, jež udělaly dětem obrovskou radost.

Děti si den maximálně užily a odnesly si spoustu pozitivních zážitků. Velké poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce, a SRPŠ, které financovalo dárky.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies