Nová Informatika, Klub 3D tisku a robotiky 2022-23

27.6.2023 |  Helena Lazarová |  ZŠ Slezská
Nová Informatika, Klub 3D tisku a robotiky 2022-23

Školní rok 2022-23 v hodinách ICT probíhal na naší škole v návaznosti na přechod k tzv. Nové informatice, která má žáky připravit na očekávané změny na pracovním trhu v 21. století.

 Zaměřuje se především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Jelikož se těmto aktivitám v hodinách Informatiky věnujeme už několik let, navázali jsme na naše zkušenosti.

 Z balíčku Národního plánu obnovy byly zakoupeny sady robotických stavebnic/Lego, Nezha/, dokoupeny mikropočítače Microbit a sady čidel.

V hodinách informatiky jsme se tak mohli kromě tradičních témat věnovat také stavbě a programování jednoduchých zařízení, měřit vlhkost a teplotu v místnosti, hlučnost prostředí, apod. Jelikož si děti vše musely postavit samy ,,vlastníma rukama´´dle tutoriálů, plánů nebo dle vlastních nápadů, rozvíjely spoustu užitečných dovedností, včetně jemné motoriky, což je v dnešní době digitálních dotekových zařízení a využívání všemožných aplikací věc více než potřebná, nemluvě o rozvoji logického myšlení, promýšlení organizace práce a dovednosti spolupracovat v týmu.

Klubu 3D tisku a robotiky jsme pracovali s programem SolidWorks for kids, TinkerCad, tiskli naše výtvory a zabývali se složitějšími úkoly, které se do běžných výukových hodin nevejdou. Rádi jsme uvítali nové členy ze 4. tříd.

Za sebe musím říci, že jsem ze šikovnosti a kreativity našich žáků nadšená a těším se na další školní rok.

Fotogalerie

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies