Školské poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Prevence sociálně patologických jevů

Školní psycholog

Mgr. Ester Vyvlečková Mgr. Jarmila Stoklasová Mgr. Alice Mizia
Výchovný poradce realizuje poradenskou, metodickou a informační činnost  v oblasti výchovy, vzdělávání a volby studia a povolání žáků.  Náplní práce metodika prevence je prevence sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, užívání omamných látek, krádeže, slovní napadání a ubližování, gambling, týrání a zneužívání dětí, poruchy příjmu potravy, domácí násilí, sexuální zneužívání, kyberšikana).

Poskytuje psychologické poradenství a konzultace zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Vede skupinové a komunitní práce s žáky. Preventivní a intervenční programy ve třídách.

Spolupracuje s ŠPZ (PPP, SPC apod.)

Provádí krizové intervence žákům a pedagogickým pracovníkům, kteří se ocitnou v akutní krizové situaci, kterou nelze vlastními silami zvládnout. Je zaměřená na stabilizaci a podporu. Může být poskytnuta jednorázově nebo opakovaně.

Poskytuje psychologické poradenství, které je zaměřeno na konkrétní problém. Krátkodobá spolupráce, která může navazovat na krizovou intervenci. Napomáhá lepší orientaci v životní situaci, která má dopad na školní úspěšnost a vztahy ve třídě.

 

Výchovný poradce

Mgr. Ester Vyvlečková

Výchovný poradce realizuje poradenskou, metodickou a informační činnost  v oblasti výchovy, vzdělávání a volby studia a povolání žáků. 

Konzultační hodiny:

Středa:  8:00 - 11:00
každé třetí úterý v měsíci  15:00 - 16:00
jindy po telefonické domluvě
 
telefon: 558 980 210, mobil: 608 304 830  
 

Prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Jarmila Stoklasová

Náplní práce metodika prevence je prevence sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, užívání omamných látek, krádeže, slovní napadání a ubližování, gambling, týrání a zneužívání dětí, poruchy příjmu potravy, domácí násilí, sexuální zneužívání, kyberšikana).

Konzultační hodiny:

Pondělí:  14:00 - 15:00
 
telefon: 558 980 226
 

Školní psycholog

Mgr. Alice MIzia

Poskytuje psychologické poradenství a konzultace zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Vede skupinové a komunitní práce s žáky. Preventivní a intervenční programy ve třídách.

Spolupracuje s ŠPZ (PPP, SPC apod.)

Provádí krizové intervence žákům a pedagogickým pracovníkům, kteří se ocitnou v akutní krizové situaci, kterou nelze vlastními silami zvládnout. Je zaměřená na stabilizaci a podporu. Může být poskytnuta jednorázově nebo opakovaně.

Poskytuje psychologické poradenství, které je zaměřeno na konkrétní problém. Krátkodobá spolupráce, která může navazovat na krizovou intervenci. Napomáhá lepší orientaci v životní situaci, která má dopad na školní úspěšnost a vztahy ve třídě.

Psychoterapie má dlouhodobější a častější formu spolupráce, která trvá měsíce až roky, nabízí důvěrné a bezpečné prostředí a vede ke prospěšným změnám v osobnosti člověka. Zde zvažte podle vážnosti problému spolupráci s klinickým psychologem nebo soukromým psychologem, popř. psychiatrem s akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem.

Individuální spolupráce s žákem je možná pouze se souhlasem zákonného zástupce žáka.

Konzultační hodiny:

Pondělí:  08:00 - 08:40 ZŠ Ostravská
Úterý:     14:00 - 16:00 ZŠ Ostravská (po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě)
 
telefon: 558 980 208
 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies