Projekt Horniny a nerosty

13.1.2023 |  Jaroslav Šlehofer |  ZŠ Ostravská ZŠ Slezská

V první fázi byla vybudována geologická sbírka hornin, tzv. GEOSKALKA na pozemku školy (5mx5m), kde se nachází horniny z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Geoskalka obsahuje momentálně 10 druhů hornin (vápenec, více druhů pískovce, 3 druhy mramoru, droba, žula, andezit a porcelanit.

Druhá fáze projektu byl samotný projektový den „Horniny a nerosty“, který se uskutečnil 21.10. 2022 na ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, pro 575 dětí prvního i druhého stupně ZŠ a děti z MŠ (170). Děti z MŠ se zapojily v rámci prohlídky geoskalky a prohlídky školních geologických sbírek.

V rámci projektového dne jsme děti vrstevnicky propojili. Sestaveny byly skupiny po 15-18 dětech, pro první a druhý stupeň. Projekt se realizoval v areálu školy, ve třídách, odborných učebnách a na pozemku školy v prostorách GEOSKALKY.

Žáky jsme seznámili s oborem geologie, práci geologa a české geologické služby. Dále děti poznávaly rozdíl mezi horninami a nerosty. Barevnost a krásu minerálů jsme přiblížili na křemeni. Tady jsme navázali na vyhlášený rok 2022 jako rok mineralogie, rok křemene, rok skla. Žáci pozorovali fyzikální a chemické vlastnosti nerostů, barevnost, lom světla, štěpnost. Pozvali jsme si odborníka z praxe p. Jiřího Krause z katedry geologického inženýrství, hornicko-geologické fakulty VŠB Ostrava. Dorazil k nám s manželkou a vzal s sebou i svou vlastní geologickou sbírku, která obsahovala různé druhy achátů, meteorit, zkamenělé dřevo, pouštní sklo, nádherné krystaly pyritu a olivínů a mnoho dalších skvostů. Odpovídal na zvídavé otázky žáků. Na dalších stanovištích jsme se věnovali výtvarnému umění, kdy nám vznikl diamantový strom přání. Toto společné dílo všech žáků, učitelů, vedení školy i nepedagogických pracovníků je vystaveno ve vestibulu školy. Pomoci badatelské činnosti a pokusů v laboratoři jsme dětem ukázali, jak vznikají horniny. Měli možnost pomoci chemických látek si sami takové horniny vytvořit. Neopomenuli jsme ani jazykové zaměření projektu. Vymýšlely se básně o hornině, odvozoval se původ cizích slov a geologických termínů. Na prvním stupni žáci vytvářeli horniny z vosku, malovali na kamínky, hráli pexeso s tématikou nerostů, prošli si stezku po horninách bosou nohou, seznámili se s profesí horolezce (výbava horolezce, jaké skály jsou vhodné k lezení podle druhu horniny, s krásou skalních měst ČR). Poslední stanoviště byla geoturistika – zastávka po nejznámějších a nejkrásnějších místech na světě).

Na základě projektového dne vznikla prezentace „Křemen“, která byla prezentována na Mezinárodním ekologickém studentském sympóziu, Albrechtově SŠ v Českém Těšíně.

Projekt Horniny a nerosty byl realizován s přispěním Moravskoslezského kraje, kterému tímto děkujeme.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies