Provoz školní družiny

Spolu a hravě!

Ranní družina: od 6:00 do 7:30
Zelená 1683/3 (pro žáky ZŠ Ostravská) | Slezská 1740 (pro žáky ZŠ Slezská)

Odpolední družina: od 11:30 do 16:00
Zelená 1683/3 (pro všechny žáky)

Stěžejní část výchovně vzdělávacích činnosti naší školní družiny pak probíhá od 13:30 do 15:00.

Zájmové, spontánní, esteticko-výchovné, sportovní, výtvarné a pracovní činnosti pak probíhají individuálně či skupinově, ale především interaktivně. Je prostor také na relaxaci, odpočinek a realizaci různých dalších projektů.

Chod školní družiny probíhá v 6 odděleních, vždy pod záštitou zkušeného a v oboru vzdělaného pana vychovatele/paní vychovatelky.

Oddělení ŠD:

1. oddělení

Kotásková Taťána

2. oddělení

Krupová Michaela

3. oddělení

Ovčaří Jan

4. oddělení

Svobodová Veronika

5 oddělení

Supik Markéta

6. oddělení

Postuwková Romana

Úplata za školní družinu:

Číslo účtu: 2901684824 / 2010

Variabilní symbol je přidělen každému žákovi a je platný po celou dobu školní družiny. V případě, že váš variabilní symbol neznáte, obraťte se prosím na p. Markétu Supik, vedoucí ŠD.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies