Lidé v organizaci

Ředitel školy

Vedení školy

Organizační pracovníci

Pedagogové ZŠ Ostravská

Pedagogové ZŠ Slezská

Školní družina

Mateřská škola Ostravská

Mateřská škola Hornická

Mateřská škola Hrabinská

Školní jídelna Zelená

Školní jídelna Hrabinská

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies