Ocenění nejlepších žáků

16.6.2024 |  Kateřina Sekulová |  ZŠ Ostravská ZŠ Slezská

Město Český Těšín oceňuje každým rokem nejlepší žáky z jednotlivých základních škol.

Za ZŠ Hrabina byli letos nominováni Elen Pastrňáková z IX.C a Vít Tomiczek

z IX.A.

Na slavnost do kavárny a čítárny Avion byli pozváni spolu s p. ředitelem.

A proč právě Elen a Vítek? Zdůvodnění vám prozradí texty, které během slavnostního aktu zazněly:

 Elen navštěvuje v letošním školním roce poslední, tedy devátý ročník naší školy. Nejen letos, ale i v předchozích devíti letech, kdy se učitelé i spolužáci s Elen potkávali a měli možnost s ní trávit školní čas, poznali její srdečnou a přátelskou povahu. Většina spolužáků má s Elen blízký, kamarádský vztah. K různým situacím ve třídě se staví vždy rozumně, hledá řešení, která by byla efektivní a zároveň
nikomu neublížila, spolužáci se na ni obracejí s žádostmi o pomoc i radu a Elen je nikdy neodmítne. Kromě toho má po celou dobu školní docházky výborné výsledky a je poznat, že škola pro ni není jen povinností, ale i místem, které ji baví, kde se může realizovat. Zajímá se o různé obory a velmi ráda čte. Právě v oblasti literární projevuje svůj nesporný talent, píše své vlastní texty a přispívá do literárních soutěží. Je také nadaná výtvarně, pod jejíma rukama vznikají úžasná díla nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i v rámci výtvarného oboru na základní umělecké škole nebo v soukromí. Je svědomitá, pečlivá, umí posoudit vlastní práci a dělat ji tak, aby se mohla zlepšovat a aby jí její výsledky přinášely radost. Další kroky, které si naplánovala se svou rodinou a na naší základní škole, povedou po prázdninách na gymnázium.

 Vít Tomiczek je žákem třídy IX. A na ZŠ Ostravská. 

Již od 6. ročníku je ve třídě velmi oblíbený a patří mezi přirozené “lídry”. 

I proto byl několikrát spolužáky zvolen předsedou třídy a také zástupcem třídy ve školním žákovském parlamentu. 

Na druhém stupni vždy prospěl s vyznamenáním, nejednou i se samými jedničkami. Má opravdu velmi široký všeobecný přehled, vyniká nejen v humanitních oborech, ale také v přírodních vědách. Nebojí se o různých otázkách přemýšlet do hloubky a také vhodně vyjádřit svůj názor.

Je nadšený a vášnivý čtenář.

I přes své excelentní výsledky zůstává skromným chlapcem, který je vždy ochoten druhým pomoci a poradit. Mezi jeho silné stránky patří rovněž trpělivost, svědomitost, zodpovědnost, spolehlivost a smysl pro “fair play”. Učitelé na něm oceňují, že je čestný, pracovitý, vyrovnaný a rozvážný. Nechybí mu ani smysl pro humor.

Svou školu mnohokrát reprezentoval v různých soutěžích - jazykových, naukových i sportovních. 

Elen a Vítku, gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v budoucím  studiu. 

K. Sekulová a E. Polaino, tř. učitelky    

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies