Aktuality

Třídní učitel

Plán akcí

8:45 - 10:0

Návštěva výstavy obrazů výtvarníka a autora dětských knížek Petra Horáčka s průvodcem.

Sraz u šaten v 7:40. Odchod ze školy v 7:50 na vlakové nádraží. Návrat do školy v rámci výuky. 

Děti si vezmou batůžek, ve kterém budou mít malou svačinu, pití, pouzdro. 

Cena: doprava tam a zpět bude hrazena z bezhotovostního konta žáka

 

11:0 - 12:30

Navštívíme tešínské muzeum, kde nás čeká program zaměřený na tradice spojené s příchodem jara a Velikonoc.

Každý žák s sebou přinese jedno až dvě vyfouknutá vajíčka.

Cena programu je 40,- Kč (částka bude stžena z behotovostního konta žáka)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies