Mezinárodní ekologické studentské sympozium 2023

24.11.2023 |  Pavel Buchta |  ZŠ Ostravská

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do Mezinárodního ekologického studentského sympozia, jehož 8. ročník se uskutečnil ve čtvrtek 23. listopadu v prostorách Konferenčního sálu na Albrechtově střední škole. Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, Zemědělského svazu České republiky, Města Český Těšín, s garancí Klubu ekologické výchovy Praha, za odborné podpory Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, MAS Pobeskydí, z. s. a Hornicko-geologické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě.

Této vzdělávací generačně propojené akce pro žáky, studenty a učitele škol v Moravskoslezském kraji, mateřských, základních, středních, vysokých a spřátelených škol ze zahraničí se naše škola účastní od 1. ročníku. Poděkování patří paní učitelce Jolaně Kantorové, která své žáky v hodinách přírodopisu připravila v roce 2016 na Mezinárodní rok luštěnin, o rok později téma znělo Agroturistika – cesta za zdravou potravinou, v roce 2018 to byla Půda – zdravá půda, zdravé potraviny, zdravá krajina, zdraví lidé. 4. ročník nesl název Mezinárodní rok periodické soustavy chemických prvků, dále byl Mezinárodní rok zdraví, ovoce a zeleniny, v loňském roce pak konečně rok skla.

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2023 Mezinárodním rokem prosa. Proso řadíme k nejstarším kulturním plodinám a dodnes se významně uplatňuje v lidské výživě, u nás pak zejména u pacientů s bezlepkovou dietou. Mezinárodní rok prosa je příležitostí ke zvýšení povědomí o prosu, jeho specifikách v pěstování, možnostech využití a výhodách ze zemědělského a zdravotního hlediska.

Využití prosa v Česku prezentovaly Adéla Krzyžanková a Agáta Novotná ze 7. A, nově se zapojili i žáci 1. stupně v podání Anežky Kabotové, Štěpánky Krzyžankové a Samuela Nawrata ze 3. B. Tato trojice představila závěry třídního pokusu základních podmínek pro život prosa, který žáci realizovali v hodinách prvouky s panem učitelem Pavlem Buchtou. Zúčastnění žáci obdrželi ceny v podobě nahřívacích polštářků plněných prosem, upomínkové předměty a účastnické listy. Skupina třeťáků pak byla navíc oceněna zvláštní cenou poroty v podobě powerbanky a další dárkové tašky.

Děkujeme všem prezentujícím za vzornou přípravu a organizátorům za uspořádání studentského sympozia.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies