O třídě

Ve třídě 3. B se vyučuje 22 žáků. Naše třída se nachází v prvním patře vlevo. Jsme pro každou legraci. Rádi čteme, počítáme, sportujeme, zpíváme, poznáváme svět a tvoříme. Nově se také učíme dílnám psaní. Zaměřujeme se na badatelsky orientovanou výuku. Učíme se spolupracovat, což není vždy jednoduché. Jsme jeden tým a držíme při sobě. Dokážeme se povzbudit i při obtížných úkolech. Třetí třídu hravě zvládneme!

Motto třídy: "Jeden za všechny, všichni za jednoho!"

Učitelé naší třídy

Český jazyk a literatura - Mgr. Pavel Buchta

Anglický jazyk - Mgr. Kamila Pospěchová, Mgr. Ingrid Waclawková

Matematika - Mgr. Pavel Buchta, Mgr. Martina Ruszová

Člověk a jeho svět - Mgr. Pavel Buchta

Hudební výchova - Mgr. Pavel Buchta

Tělesná výchova - Mgr. Kateřina Zelinková

Výtvarná výchova - Mgr. Pavel Buchta

Pracovní činnosti - Mgr. Pavel Buchta

Náboženství - Mgr. et Mgr. Martina Slobodová

Speciálně pedagogická péče - Mgr. Martina Ruszová

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies